All posts by Dalin Borici

Klubi i Fizikës në shkollën Harry Fultz

Fizika është çelësi i së kuptuarës së botës rrotull, brenda dhe asaj përtej nesh. Duke studiuar gjithësinë, që nga galaktikat e stërmëdha e deri te grimcat elementare, është ajo që na shpjegon e qartëson sjelljen e natyrës. Ajo na sfidon imagjinatën tonë me koncepte si

Rreth tryezës së redaksisë

Dy numrat e parë të “Laboremusit” për këtë vit shkollor u vlerësuan nga nxënës dhe mësues për larminë e tematikave të trajtuara, brendinë e tyre, si dhe paraqitjen e drejtë, konform normave të gjuhës shqipe. Suksesi i dy numrave të parë lidhet ngushtë me motivimin

Aplikimet në universitetet e ShBA-së

“Harry Fultz”, si një shkollë amerikano-shqiptare ka qenë gjithnjë një shtysë e fortë për nxënësit e saj që ata të vazhdojnë studimet e larta në ShBA. Ndër vite nxënësit, pavarësisht përgatitjes dhe dëshirës së tyre për të studiuar në Ameirikë, hasin vështirësi në procesin e aplikimit

Ish Fultzisti Inxhinier te Whatsapp

Intervistë me Aleksandër Bello Aleksandër Bello, një ish-student i shkollës “Harry Fultz” u maturua në vitin 2011. Më pas nisi studimet e larta për informatikë në një nga universitetet më me emër të botës, “Caltech” në ShBA. Tashmë, pas diplomimit me fletë nderi, ai punon për

Albanian Study Abroad Initiative (ASAI)

“Albanian Study Abroad Initiative (ASAI) është një nismë e disa studentëve dhe ish-studentëve shqiptarë për të këshilluar gjimnazistë që mendojnë të vazhdojnë studimet e larta jashtë Shqipërisë. Duke u udhëzuar nga studentë aktualë ose ish-studentë të një universiteti të huaj, gjimnazistët do të mund të

Gjithësia nuk mund të jetë e pafundme

Të gjithë e dimë, epo ndoshta jo të gjithë (kjo varet edhe nga sa vëmendje i kemi kushtuar lëvizjeve në natyrë), se nëse rrotullojmë një kabëll, litar apo spango, një pikë rrotulluese e saj, sa më larg qendrës së rrotullimit, aq më shpejt lëviz. Distanca