All posts by Koxhaj Donald

Mënyra për të bërë para të shpejta

  Sondazhet online Një mënyrë mjaft e famshme për të bërë para për studentët janë sondazhet online. Ka adresa që do ju paguajnë për t’i plotesuar këto sondazhe. Plotësoni sondazhet që ju kërkohen dhe paguheni 5$! Disa uebsajte të mira për t’u provuar janë: “Toluna”,