ALL POSTS BY: Edvin Molla

Nxënës i vitit të tretë në degën e Elektronikës në Institutin Harry Fultz.
Lider i klubit të debatit dhe anëtar i klubit të fizikës. Dëshiron të kryejë studime të larta për fizike të aplikuar.

3rd-year student of Electronics at Harry Fultz. Part/Leader of the debate club. Looking forward to studying Applied Physics at university.

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS