Në kontrast nga vitet e mëparshme, stafi i gazetës Labore
mus këtë vit do të sjellë ndryshime dhe risi në mënyrën se si
gazta do të operojë.
Duke qenë se mediat e printuara e kane të vështirë të qën
drojnë relevante në ditët e sotme ku teknologjia po ecën me
hapa eksponencialë, stafi i Laboremus po ndërton për të parën
herë nje website online.
Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në
format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qën
dron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni.
Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në
versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më
shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, pro
movimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve.
Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose
duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me
redaksinë e gazetës përmes email-it:
laboremus@harryfultz.edu.al
Shkolla ka pasur dy edicione gazetash ne 91 vitet e fundit
Duke marrë parasysh të gjitha ndryshimet në mënyrënse si
gazeta do të funksionojë, si për stafin dhe kanalet e
komunikimit me kontributorët, këtë vit krijuam edicionin e
tretë.
Numri 3 është numër prim, dhe si rrjedhojë ky edicion do të

Disa vite më parë ne sapo filluam tranzicionin e gazetës në mjedisin online. Sot, jemi krenarë, jo vetëm të kemi 0% printime, të cilat akoma më shumë kontribuojnë në lehtësimin e dëmtimit mjedisor, por në të njëjtën kohë kemi mundur të dëgjohemi nga një audiencë më e gjërë se kurrë më parë.

Laboremus do të vazhdojë të përmirësojë dhe përforcojë praninë e saj online, duke u bazuar mbi integritetin gazetaresk dhe dëshirën për të informuar.

Ky website do të perdoret për transmetimin e artikujve në format dixhital përvec atij të shtypur. Përparësia kryesre qëndron ne shpeshtësinë me të cilën do të mund të informoheni. Nëse versioni i printuar shpërndahet një herë në muaj, në versionin dixhital do të keni mundësi të përditësoheni më shpesh. Mision i medias brenda shkollës është informimi, promovimi dhe pasqyrimi i kreativitetit të nxënësve. Të gjithë ata që mendojnë se kanë diçka për të thënë ose duan të vet-promovohen, mund të kontaktojnë direkt me redaksinë e gazetës përmes email it: laboremus@harryfultz.edu.al ose drini.beci@harryfultz.edu.al & edvin.molla@harryfultz.edu.al

Ne përcjellim opinionet e edukuara, faktet dhe analiza te cfaredolloj teme, gjithmone duke ndjekur linjën gazetareske. Laboremus, dëshiron jo vetëm të angazhojë nxënësit në aktivitete gazetareske, për të kuptuar rëndësinë e profesionit në në jetët tona por gjithashtu të edukojë vlerat të cilat jo vetëm janë të rëndësishmë për profesionin gazetaresk por tepër ndikuese në integritetin tonë

It is important for young people not to be afraid of following their dreams! Fear of horses and following your dreams should be removed!