Bëhu Pjesë e Laboremus

Kohë të vështira, thërrasin për masa te jashtëzakonshme.

Laboremus do të vazhdojë te funksionojë përgjatë gjithë vitit shkollor, pamvarësisht vështirësive llogjistike që paraqet pandemia aktuale.

Të gjithë pjesëtarët e Laboremus, të karakterizuar nga integriteti i tyre I vecantë, vazhdojnë të kryejnë detyrën e tyre humane të informimit të publikut me pergjegjshmëri të lartë, porsi e kërkon detyra e nje gazetari dhe qytetari te denjë.

Me migrimin e Laboremus 100% online, tashmë është më e thjeshtë se kurrë të bëheni pjesë e Laboremus.

Dërgoni artikujt tuaj drejt kryeredaksisë nëpërmjet emaileve: drini.beci@harryfultz.edu.al dhe edvin.molla@harryfultz.edu.al

Bëhuni pjese e Laboremus, ku Integriteti siguron përgjegjshmërinë e shërbimit tonë publik.

Recommended Articles